privacy policy

Privacy policy

Dit Privacy Statement beschrijft hoe Versado omgaat met de persoonsgegevens die u verstrekt. Deze privacyverklaring is vastgesteld op 23 augustus 2023. Versado behoudt zich het recht voor om dit privacy statement aan te passen. Wij adviseren u dan ook om regelmatig dit document te raadplegen.

Download Privacy statement